The Hague | 2018 | Den Haag
Hoessein Alkisaei | Photographer
English

Article 6

Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.

Justice

Sometimes you meet someone, and the conversation is incredibly inspiring. This was such a time. Xavier-Jean Keïta is the Principal Counselor at the Principal Office of Defence at the International Criminal Court (ICC). He and his team defend suspects accused of war crimes and genocide. “It does not matter how certain everyone is of your crimes: everyone has the right to a defence. Otherwise, it would not be fair or just.” In addition, Keïta emphasised that we as individuals, outside the courtrooms, can contribute to justice by treating each other with respect. “Make no difference between race, gender, and colour. This is the way to create a just, fair, and peaceful world.”

Organisation: International Criminal Court

The International Criminal Court (ICC) investigates and, where warranted, tries individuals charged with the gravest crimes of concern to the international community. These crimes include genocide, war crimes, crimes against humanity and the crime of aggression. The Court is participating in a global fight to end impunity, and through international criminal justice, the ICC aims to hold those responsible accountable for their crimes, helping to prevent these crimes from reoccurring in the future.

Nederlands

Artikel 6

Eenieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet.

Rechtvaardigheid

Soms ontmoet je iemand en is het gesprek ontzettend inspirerend. Dit was zo’n keer. Xavier-Jean Keïta is hoofdadviseur bij de ‘Principal Office of Defence’ bij het Internationaal Strafhof (ICC). Hij en zijn team verdedigen verdachten die worden beschuldigd van oorlogsmisdaden en genocide. “Het maakt niet uit hoe zeker iedereen is van jouw misdaden: iedereen heeft het recht op een verdediging. Het zou anders niet eerlijk of rechtvaardig zijn.” Daarnaast benadrukte Keïta dat wij als individuen, buiten de rechtszalen, aan rechtvaardigheid kunnen bijdragen door respectvol met elkaar om te gaan. “Maak geen verschil tussen ras, gender, en kleur. Dit is de manier om een rechtvaardige, eerlijke, en vreedzame wereld te creëren.”

Organisatie: Het Internationaal Strafhof

Het Internationaal Strafhof (ICC) onderzoekt en, waar gerechtvaardigd, berecht individuen die beschuldigd zijn van de ernstigste misdaden die de internationale gemeenschap aangaan. Deze misdaden omvatten genocide, oorlogsmisdaden, de misdaad van agressie en misdaden tegen de menselijkheid. Het hof neemt deel aan een wereldwijde strijd om straffeloosheid te beëindigen, en via internationale strafrechtspleging streeft het ICC ernaar de verantwoordelijken verantwoordelijk te stellen voor hun misdaden, om te voorkomen dat deze misdaden zich in de toekomst opnieuw voordoen.