The Hague | 2018 | Den Haag
Hoessein Alkisaei | Photographer
English

Article 28

Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can be fully realised.

Two States

In the treaty of 1904, Bolivia handed over most of its former coastline to Chile. The countries have been negotiating for 114 years. Today was a decisive moment between the two States. The Presiding Judge Abdelqawi Yusuf said: “The court can not conclude that […] Chile has the obligation to negotiate with Bolivia to reach an agreement giving Bolivia full sovereign access to the Pacific.” President Evo Morales of Bolivia, (middle, bottom right), made notes while the judges one by one rejected the eight arguments of the Bolivian lawyers.

Organisation: International Court of Justice

The International Court of Justice (ICJ) is the principal judicial organ of the United Nations (UN). It was established in June 1945 by the Charter of the United Nations and began work in April 1946. The Court’s role is to settle, in accordance with international law, legal disputes submitted to it by States and to give advisory opinions on legal questions referred to it by authorised United Nations organs and specialised agencies.

Nederlands

Artikel 28

Eenieder heeft recht op het bestaan van een zodanige maatschappelijke en internationale orde, dat de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, daarin ten volle kunnen worden verwezenlijkt.

Twee Staten

Bolivia gaf het grootste deel van de voormalige kustlijn over aan Chili na de oorlog in de Stille Oceaan in een verdrag van 1904. De landen zijn al 114 jaar aan het onderhandelen. Vandaag was een beslissend moment tussen de twee Staten. De voorzittende rechter Abdelqawi Yusuf deelde: “De rechtbank kan niet concluderen […] dat Chili de verplichting heeft om met Bolivia te onderhandelen om een akkoord te bereiken dat Bolivia volledige soevereine toegang geeft tot de Stille Oceaan.” President Evo Morales van Bolivia, op de foto te zien als middelste rechtsonder, maakte notities terwijl de rechters de acht argumenten van de Boliviaanse advocaten één voor één verwierpen.

Organisatie: Internationaal Gerechtshof

Het Internationaal Gerechtshof (ICJ) is het belangrijkste gerechtelijke orgaan van de Verenigde Naties (VN). Het werd in juni 1945 opgericht door het Charter van de Verenigde Naties en begon in april 1946. Het Hof heeft als taak om, in overeenstemming met het internationale recht, juridische geschillen die door Staten zijn voorgelegd te schikken en advies uit te brengen over juridische kwesties waarnaar wordt verwezen naar geautoriseerde VN-organen en gespecialiseerde agentschappen.