The Hague | 2018 | Den Haag
Hoessein Alkisaei | Photographer
English

Article 25

1. Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.

2. Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance.All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.

Honour revenge

It is impossible to imagine that there are human beings who do not wish a decent existence for others. Yet it happens that the state will not take care of you once they have decided not to provide you with residence documents. The asylum request of a mother and her daughters is not granted, and because of that, they have to go to an emergency shelter. The reason that their asylum was not granted was that they could not prove that it would be dangerous to return to their country of origin. Because how do you prove honour revenge?

Organisation: Emergency Shelter De Halte

Since 2004 ‘De Halte’, of Foundation Stek, offers temporary shelter in cases of acute emergency to various undocumented women and children. The two housing units in the centre of The Hague give shelter to a maximum of 16 people. The shelter is modest (bed, bath, bread and support) and temporary. De Halte is meant as a ‘safe haven’ for people for whom there are no other options left; as a place where they can catch their breath.

Nederlands

Artikel 25

1. Eenieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.

2. Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen, al dan niet wettig, zullen dezelfde sociale bescherming genieten.

Eerwraak

Het is onmogelijk voor te stellen dat er humane individuen zijn die niet een degelijk bestaan voor een ander wensen. Toch gebeurt het dat de staat niet voor je zal zorgen als ze eenmaal hebben besloten jou geen verblijfsdocumenten te willen geven. Moeder en twee kinderen zijn uitgeprocedeerd en als gevolg hiervan moeten ze naar een noodopvang. De reden voor het uit-procederen is dat zij niet konden bewijzen dat het gevaarlijk voor ze was om terug naar land van herkomst te gaan. Want hoe bewijs je eerwraak nou eenmaal?

Organisatie: Noodopvang De Halte

Sinds 2004 is ‘De Halte’ van Stichting Stek een doorstroomhuis voor tijdelijke opvang in acute nood, waar verschillende ongedocumenteerde vrouwen en kinderen samen wonen. De twee woonunits in hartje Den Haag kunnen maximaal 16 personen huisvesten. De opvang is sober (bed, bad, brood en begeleiding) en tijdelijk. De Halte is bedoeld als ‘vluchtheuvel’, een veilige plek waar mensen die nergens anders meer terecht kunnen op adem kunnen komen.