The Hague | 2018 | Den Haag
Hoessein Alkisaei | Photographer
English

Article 24

Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.

Therapy

I have noticed that Tango is a conversation between two individuals. The usual practice is that the male steps up to the female after the necessary eye contact has taken place. The physical contact is of short duration and is based on the energy of the bodies. Eventually and after separation, the individuals let things go. One of the attendees told me that Tango helped her get through the breast cancer her sister and mother had. According to her Tango was very therapeutic.

Organisation: Milonga La Cantina

We have a passion for Argentinian Tango. Of course, we dance, but we also want to give others the opportunity to have a place where they can dance and also make contact with others. We are fortunate that we have access to a wonderful activity where we find creativity and connection. This should be given to all human beings on earth.

Nederlands

Artikel 24

Eenieder heeft recht op rust en op eigen vrije tijd, met inbegrip van een redelijke beperking van de arbeidstijd, en op periodieke vakanties met behoud van loon.

Therapie

Ik heb gemerkt dat Tango een gesprek tussen twee individuen is, wat te midden van anderen mensen plaatsvindt. Het is gebruikelijk dat de man op de vrouw afgaat, mits zij beiden de nodige oogcontact hebben gehad. Het fysieke contact dat er ontstaat is van korte duur en is volledig gebaseerd op lichaamsenergie. Na separatie laten de individuen het dan ook volledig los. Een van de aanwezigen vertelde mij dat Tango haar heeft geholpen bij het doorstaan van de borstkanker van haar zus en moeder. Volgens haar werkt Tango therapeutisch.

Organisatie: Milonga La Cantina

Wij hebben een passie voor Argentijnse tango. Natuurlijk dansen wij, maar we willen ook anderen de gelegenheid geven om een plek te hebben waar ze kunnen dansen en met anderen contact kunnen maken. Wij hebben het geluk dat we toegang hebben tot een prachtige activiteit waarbij we creativiteit en verbinding vinden. Dit moet aan elke mens op aarde worden gegeven.