The Hague | 2018 | Den Haag
Hoessein Alkisaei | Photographer
English

Article 19

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

Fungus

We all use media to make our voice heard, however, these days media is often under attack. It has become clear to me that being a journalist is one of the most difficult professions. It may sometimes not seem like it, but journalists are doing their best to be precise, objective and factual. They try to bring to light stories from both sides. In this picture, a local reporter and cameraman listen to the story of a man whose house is full of fungus. The man has filed several complaints with the housing corporation, but according to him after several months there is still no reaction.

Organisation: Omroep West

Omroep West is an independent, modern media company in South Holland, with channels online, on social media, radio and television. The editorial staff actively listens to the public, tells the stories that touches people and brings news that is needed. Important themes are politics, security/justice, sports, health/care, culture/leisure and economy.

Nederlands

Artikel 19

Eenieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.

Schimmel

We gebruiken verschillende media om onze stem te laten horen. Maar tegelijkertijd staan die verschillende media ook onder vuur. Het is mij duidelijk geworden dat journalist zijn één van de lastigste beroepen is. Het lijkt misschien niet zo maar journalisten doen hun uiterst best om secuur, objectief en feitelijk te werk te gaan. Ze proberen verhalen van beide kanten aan het licht te brengen. Op deze foto luisteren een lokale verslaggever en cameraman naar het verhaal van een man met veel schimmel in zijn huis. De man heeft meerdere malen een klacht ingediend bij de woningcorporatie, maar volgens de man was er na maanden nog steeds geen reactie.

Organisatie: Omroep West

Omroep West is een onafhankelijk, modern mediabedrijf in Zuid-Holland, met kanalen online, op social media, radio en televisie. De redactie luistert actief naar het publiek, vertelt de verhalen die mensen raken en brengt nieuws waar behoefte aan is. Belangrijke thema’s zijn politiek, veiligheid/justitie, sport, zorg/gezondheid, cultuur/vrije tijd en economie.