The Hague | 2018 | Den Haag
Hoessein Alkisaei | Photographer
English

Article 18

Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.

Dialogue

It is true that when you are born into a Christian, Jewish, Islamic, or another religious family, you are most likely to adhere to that religion. Due to factors such as globalisation and media attention, it seems that people are increasingly reflecting and becoming more aware of what they are following. It, however, requires more than that to settle disputes between religious groups. Namely, by making greater use of the freedom of thought and dialogue and lesser use of the freedom of speech without having studied pre-determined topics from all sides.

Organisation: Mescid-i Aksa Mosque

The neoclassical building was put into use in 1844 as a synagogue. It was closed in 1975, as the number of Jewish inhabitants of The Hague fell from 17,000 to just under 2,000 as a result of the persecution of the Jewish population during the Second World War. After unsuccessful discussions with the municipality of The Hague, a few dozen Turks occupied the vacant synagogue in 1978. After three years of negotiations, the building was finally sold in 1981 and handed over to the Turkish Islamic Association, after which the synagogue was converted into a mosque.

Nederlands

Artikel 18

Eenieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.

Dialoog

Het is zo dat wanneer je in een Christelijke, Joodse, Islamitische of een ander religieuze familie geboren bent, je hoogstwaarschijnlijk die religie zult aanhangen. Door de huidige globalisering en media-aandacht lijkt het er wel op dat men steeds meer reflecteert en bewuster wordt over datgene dat zij volgen. Het vergt alleen meer om de geschillen tussen religieuze groeperingen te stillen. Namelijk door meer gebruik te maken van de vrijheid van denken en dialoog en minder van de vrijheid van meningsuiting zonder vooraf bepaalde onderwerpen van alle kanten te hebben bestudeerd.

Organisatie: Mescid-i Aksa Moskee

Het neoclassicistische gebouw werd in 1844 in gebruik genomen als synagoge. Deze werd in 1975 gesloten gezien het aantal joodse Hagenaren door de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog afnam van 17.000 naar krap 2.000. Na mislukte gesprekken met de gemeente Den Haag, bezetten in 1978 enkele tientallen Turken de leegstaande synagoge. Na drie jaar onderhandelen werd het gebouw in 1981 uiteindelijk verkocht en kwam het in handen van de Turks Islamitische Vereniging, waarna de synagoge werd verbouwd tot moskee.