The Hague | 2018 | Den Haag
Hoessein Alkisaei | Photographer
English

Article 17

1. Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.

2. No one shall be arbitrarily deprived of his property.

Summer Carnival

Together with eight young girls, I ate Surinamese Roti for dinner. These ladies had one thing in common: they are homeless. After dinner, I was allowed to see one of the ladies temporary rooms. According to her, she has been homeless for eight months because authorities have not been serious about her case. She became homeless, due to certain choices from the past. As she tells me her stories, she takes out her summer carnival costume, which features a Rubik’s cube as a crown. They may not have their own home but the girls who stay here form a close family.

Organisation: ‘Vast en Verder’ (The Salvation Army)

‘Vast en Verder’ focuses on young people between the ages of 16 and 25 who have been, or are likely to have been, in contact with the law. Many of these young people have psychiatric problems. In one to two years they will develop their social skills, living skills, learn how to deal with addiction problems and how to deal with their debts. ‘Vast en Verder’ is a recognised penitentiary program.

Nederlands

Artikel 17

1. Eenieder heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen.

2. Niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden beroofd.

Zomercarnaval

Samen met acht jonge meiden at ik Surinaamse Roti als avondeten. Deze dames hadden één ding met elkaar gemeen: ze zijn dakloos. Na het avondeten mocht ik de tijdelijke kamer van één van de dames zien. Volgens haar is ze al acht maanden dakloos doordat men niet serieus met haar zaak is omgegaan. Door bepaalde keuzes uit het verleden is ze dakloos geraakt. Terwijl ze mij haar verhalen vertelt, haalt zij haar zomercarnaval kostuum tevoorschijn, deze heeft een Rubik’s kubus als kroon. Ze mogen dan wel geen eigen woning hebben, de meiden die hier verblijven vormen wel een hechte familie.

Organisatie: Vast en verder (Leger des Heils)

Vast en Verder richt zich op jongeren van 16 tot 25 jaar die met justitie in aanraking zijn geweest of dreigen te komen. Veel van deze jongeren hebben psychiatrische problemen. In een tot twee jaar ontwikkelen zij onder meer hun sociale vaardigheden, woonvaardigheden en leren zij omgaan met verslavingsproblemen en de aanpak van hun schulden. Vast en Verder is een erkend penitentiair programma.