The Hague | 2018 | Den Haag
Hoessein Alkisaei | Photographer
English

Article 16

1. Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.

2. Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.

3. The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.

Combination

For many, marriage is one of the happiest moments in their life. In this picture you see two brides taking the stairs to the wedding room where a wedding official will read their rights and duties. Bridal couples of the same gender have been known for years in The Hague and the Netherlands, but it is still an impossible and often dangerous combination elsewhere.

Location: Marriage hall at the Municipality

Being a part of, and contributing to the most beautiful day of two peoples lives is what we do as wedding officiants. Each wedding is unique and has its own special story. We don’t take differences in race, gender or religion into account. We unite in the name of the law. The Hague, the city of Peace and Justice, is the place to be joined in matrimony.

Nederlands

Artikel 16

1. Zonder enige beperking op grond van ras, nationaliteit of godsdienst, hebben mannen en vrouwen van huwbare leeftijd het recht om te huwen en een gezin te stichten. Zij hebben gelijke rechten wat het huwelijk betreft, tijdens het huwelijk en bij de ontbinding ervan.

2. Een huwelijk kan slechts worden gesloten met de vrije en volledige toestemming van de aanstaande echtgenoten.

3. Het gezin is de natuurlijke en fundamentele groepseenheid van de maatschappij en heeft recht op bescherming door de maatschappij en de Staat.

Combinatie

Voor velen is trouwen de mooiste gebeurtenis. Hier zie je twee bruiden de trap nemen richting de trouwzaal waar hun rechten en plichten door een trouwambtenaar zullen worden opgelezen. Een bruidspaar van dezelfde gender is al jaren bekend in Den Haag en Nederland, maar nog een onmogelijke en vaak ook gevaarlijke combinatie elders.

Locatie: Trouwzaal in het stadhuis

Deel uitmaken van en een bijdrage leveren aan de mooiste dag van een mensenleven, dat is wat wij trouwambtenaren doen. Geen huwelijk is hetzelfde en elk huwelijk heeft zijn eigen bijzondere verhaal wat het uniek maakt. Wij maken geen onderscheid in ras, gender of geloof. Wij verbinden in het echt in naam der wet en daar tekenen we voor. Trouwen doe je in Den Haag de stad van Vrede en Recht.