The Hague | 2018 | Den Haag
Hoessein Alkisaei | Photographer
English

Article 14

1. Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.

2. This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.

Midnight

Millions of people have fled their country due to conflict. They come from all over the world, but predominantly from Africa and the Middle East. The people in this photo have travelled 40 kilometres to raise money for refugees. We left at midnight and together, after 10 hours, we arrived at the Binnenhof. The generosity, warmth, and the humanity I saw gave me hope. Even if just for one night. There should be more nights like these on a global scale. This walk raised 1.6 million euros for medical aid in Myanmar, Colombia, Jordan, and Ethiopia.

Organisation: Night of the Refugee

As the clock strikes midnight, thousands of people from all over The Netherlands start their 40 kilometre walk. From Rotterdam to The Hague, from Nijmegen to Arnhem, from Utrecht to Utrecht or from Amsterdam (through Broek in Waterland) back to Amsterdam. All the groups start at midnight sharp. They walk to raise funds for emergency aid for refugees worldwide and to raise awareness of the situation of those people who are in need.

Nederlands

Artikel 14

1. Eenieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging.

2. Op dit recht kan geen beroep worden gedaan ingeval van strafvervolgingen wegens misdrijven van niet-politieke aard of handelingen in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.

Middernacht

Miljoenen zijn op de vlucht geslagen wegens conflicten in eigen land en omgeving. Ze komen van alle werelddelen vandaan, maar voornamelijk uit Afrika en het Midden-Oosten. De lopers op de foto hebben 40 kilometer afgelegd om geld in te zamelen voor vluchtelingen. Samen met deze lopers vertrok ik middernacht en na 10 uur bevonden wij ons hier op het Binnenhof. De groothartigheid, de warmte, en het menselijke dat ik bij deze mensen trof, heeft mij hoop ingeblazen. Al was het maar voor één nacht. Er zouden wereldwijd zulke nachten moeten plaatsvinden. Deze loop heeft uiteindelijk 1,6 miljoen Euro opgebracht voor medische hulp in Myanmar, Colombia, Jordanië, en Ethiopië.

Organisatie: Nacht van de Vluchteling

Duizenden deelnemers lopen een 40 kilometer lange sponsorloop in verschillende provincies in het land. Er is een route van Rotterdam naar Den Haag, van Nijmegen naar Arnhem, van Utrecht naar Utrecht en van Amsterdam (via Broek in Waterland) terug naar Amsterdam. Het startschot klinkt voor alle edities om precies 00:00 uur middernacht. Het doel is een zo hoog mogelijk bedrag ophalen voor noodhulp aan vluchtelingen en ontheemden in de regio. Hiernaast vragen lopers met hun deelname op een positieve manier aandacht aan vluchtelingen wereldwijd.