The Hague | 2018 | Den Haag
Hoessein Alkisaei | Photographer
English

Article 13

1. Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each State.

2. Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.

Move

In my opinion, it has never been so easy to move. One has every freedom to settle elsewhere. This applies both within and outside the borders of a country. The most special thing about European countries is that you can travel from one country to another without any border controls. National borders are therefore becoming less clear.

Taken from: The Penthouse

The Penthouse is not just a restaurant. Spread over 11 floors, you will find luxury business & private dining suites, meeting rooms, The Penthouse Veranda, as well as apartments, offices & work-spaces.

Nederlands

Artikel 13

1. Eenieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat.

2. Eenieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en naar zijn land terug te keren.

Verhuizen

Het is naar mijn idee nog nooit zo gemakkelijk geweest om te verhuizen. Men heeft alle vrijheid om zich elders te vestigen. Dit geldt zowel voor binnen als buiten de grenzen van het land. Het meest bijzondere aan Europese landen is dat je van het ene land naar het andere land kunt zonder enige grenscontroles. Landsgrenzen worden hierdoor ook steeds minder duidelijk.

Genomen vanuit: Het Penthouse

Het Penthouse is niet alleen een restaurant. Het is verdeeld over 11 verdiepingen waar u luxe business & privé diner ruimtes vindt, samen met vergaderzalen, The Penthouse Veranda, appartementen, kantoren en werkruimten.