The Hague | 2018 | Den Haag
Hoessein Alkisaei | Photographer
English

Article 8

Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.

Choices

Ray is 26 years old and suffers from Lyme disease. To prevent the disease from affecting his daily activities, he has to exercise. Two years ago he visited Turkey to shoot a music video for his new rap song. Because of certain choices during his stay, he ended up in prison there for three months. After returning to the Netherlands, similar choices resulted in the same consequences, whereby he also became homeless. For three months now he has been trying to regain control over his life. He would like to work as a sports instructor, but with a criminal record, it is difficult in the Netherlands.

Organisation: Exodus

Exodus Nederland is an association comprising of five members whose aim is to support (ex-) detainees return to society successfully. Motivated (ex-) detainees can contact Exodus Nederland for professional support, a voluntary buddy or both. On offer is an assisted living trajectory at Exodus houses across the country or support with ambulatory assistance.

Nederlands

Artikel 8

Eenieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde nationale rechterlijke instanties tegen handelingen, welke in strijd zijn met de grondrechten hem toegekend bij Grondwet of wet.

Keuzes

Ray is 26 jaar oud en heeft de ziekte van Lyme. Om te voorkomen dat de ziekte zijn dagelijkse bezigheden beïnvloedt, moet hij sporten. Twee jaar geleden was hij in Turkije om een videoclip voor zijn rap lied te schieten. Door bepaalde keuzes tijdens zijn verblijf heeft hij daar 3 maanden in de gevangenis moeten zitten. Na terugkomst in Nederland hebben vergelijkbare keuzes voor dezelfde gevolgen gezorgd, waarbij hij ook nog dakloos raakte. Al drie maanden probeert hij weer controle over zijn leven te krijgen. Graag zou hij als sportinstructeur willen werken, maar met een strafblad gaat dat nogal lastig in Nederland.

Organisatie: Exodus

Exodus Nederland is een vereniging met vijf leden die als doel heeft de kansen van (ex-)gedetineerden op een geslaagde terugkeer in de samenleving te vergroten. De (ex-)gedetineerden die gemotiveerd zijn om na hun straf succesvol terug te keren in de samenleving kunnen bij Exodus terecht voor professionele ondersteuning of een vrijwillig maatje. Of allebei. Exodus biedt een begeleid wonen traject in de Exodushuizen verspreid over het land, of biedt steun met ambulante hulpverlening.