The Hague | 2018 | Den Haag
Hoessein Alkisaei | Photographer
English

Article 4

No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.

Stories

Here I am. Standing inside a women’s shelter. A dormitory with four bunk beds. Below lies an ex-prostitute and above a victim of human trafficking. I hear stories that are difficult to imagine. Sex work is still a great taboo in our society. A lot of these women experience difficulties from the notable stigma around their profession. A stigma that can work significantly against them during their daily lives. That might mean not being able to open a bank account or get a new home.

Organisation: SHOP

SHOP is a centre of expertise providing assistance and services for sex workers and victims of human trafficking. SHOP offers information, advice, practical and psychological support to those in need. Healthcare professionals discuss what a client can and wants to do, tries to bring out the best in him or her, and, if necessary, helps people to take control over their own lives again.

Nederlands

Artikel 4

Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.

Verhalen

Hier sta ik dan. In een opvang voor vrouwen. In een slaapzaal met vier stapelbedden. Onder ligt een ex-sekswerker en boven een slachtoffer van mensenhandel. Ik hoor verhalen die moeilijk voor te stellen zijn. Sekswerk is in onze maatschappij nog altijd een groot taboe. Veel van deze vrouwen hebben last van het aanzienlijke stigma rondom hun beroep. Een stigma dat hen flink kan tegenwerken in hun dagelijkse leven. Bijvoorbeeld bij het openen van een bankrekening of het verkrijgen van woonruimte.

Organisatie: SHOP

SHOP is het expertisecentrum op het gebied van hulp- en dienstverlening aan sekswerkers en slachtoffers van mensenhandel. Door het geven van informatie, advies en praktische en psychosociale hulp ondersteunt SHOP hen bij het verbeteren van hun positie. Onze zorgprofessionals bespreken wat een cliënt kan en wil, proberen het beste in hem of haar naar boven te halen en helpen, als dat nodig is, iemand op weg om weer zelf de regie over eigen leven te gaan voeren.