The Hague | 2018 | Den Haag
Hoessein Alkisaei | Photographer
English

Article 2

Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.

Treated equally

The Hague is and remains a multicultural city. The Hague Market is an excellent representation of this. You meet people from all walks of life: different backgrounds, cultures, professions, orientations, ages and religions. This does not only hold for the visitors, but also for the vendors. Everyone is treated equally. Everyone is shouted at equally loud, is laughed with and talked to, regardless of any political differences in the country.

Organisation: The Hague Market

The Hague Market (‘De Haagse Markt’) is one of the largest multicultural markets in Europe. Antiques, foreign, modern, inexpensive, unique: it’s all here at The Hague Market. The merchandise here reflects the multicultural population of the city. Walk through the food area where Dutch cauliflower is amiably on display beside fresh coriander, baklava, sharon fruit/kaki, fresh fish and yardlong beans. Be delighted by the extensive flower market and feast your eyes on the clothing and footwear section.

Nederlands

Artikel 2

Eenieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat.

Gelijk behandelt

Den Haag is en blijft een multiculturele stad. De Haagse Markt is een uitstekende representatie hiervan. Je komt letterlijk alle soorten mensen tegen: met verschillende achtergronden, culturen, professies, geaardheden, leeftijden, en religies. Dit geldt niet alleen voor de bezoekers, maar ook voor de verkopers. Iedereen wordt er gelijk behandelt. Tegen iedereen wordt er even hard geschreeuwd en met iedereen wordt er even hard gelachen en even goed gesproken. Ongeacht de politieke verschillen in het land.

Organisatie: HMC (Haaglanden Medisch Centrum)

De Haagse Markt is één van de grootste multiculturele markten in Europa. Antiek, buitenlands, modern, goedkoop, uniek: het is allemaal hier bij de Haagse Markt. De koopwaar weerspiegelt de multiculturele samenstelling van de stad. Loop door het gedeelte met de etenswaren waar Nederlandse bloemkool gemoedelijk naast de verse koriander, baklava, de sharonvrucht/kaki, verse vis en kousenband. Wees verheugd bij de omvangrijke bloemenmarkt en ook de kleren- en schoenen gedeelte is een feest om naar te kijken.